Carolina Muñoz

Madrid, 1985.

Xefa do Servizo de Estilos de Vida Saudables e Educación para a Saúde da Consellería de Sanidade, traballou na Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición (AESAN). Autora do libro infantil “En equipo, nace a maxia”.

Con extensa experiencia en xestión de proxectos e de equipos a nivel nacional e internacional. Traballa en permanente colaboración con organismos europeos (EFSA, Comisión Europea, Consejo de la UE, Parlamento, EMA, etc.) e institucións da Administración Pública a nivel transversal. Amplo coñecemento horizontal en materia de seguridade alimentaria e nutrición, medicamentos, produtos sanitarios e cosméticos.