Xosé Luis Cousillas, Festival Mar de Mares

Como di o mesmo Xosé Luis, nacer nas proximidades da Costa das Morte, vivir na cidade da Coruña, levar máis de dúas décadas no ámbito da xestión cultural e a boa compañía que o rodeou na travesía, explican de por sí porque leva 10 edicións embarcado na dirección do festival Mar de Mares.