Sergio López

Burela (Lugo).

Directo xerente de OPP Burela.

Economista, con experiencia no ámbito financieiro da empresa privada. Foi Secretario da Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Lugo (2003-2016) e da Federación Galega de Cofradías e a OP de pesca artesanal OPAGA (2013-2016).

Dende 2017 e o director-Xerente da OPP Puerto de Burela, entidade constituída en 1986 como Organización de Productores Pesqueiros da provincia de Lugo. A OPP-7 foi unha das primeiras OPPs constituídas en España con motivo da entrada na CEE en 1986.

Hoxe é unha OPP de ámbito galego con uns 45 buques asociados e que consta de catro tipos de frota, aínda destaca sobre todo polas súas frotas de altura e con artes de pesca de Palangre, tanto en augas Europeas como de Superficie en augas internacionais.