Manuel Mártinez Escariz, Patrón Maior da Cofradía de Pescadores de Fisterra.

Manuel Martínez é actualmente o Patrón Maior da Cofradía de Pescadores de Fisterra dende outubro de 2002.

Este non é o único cargo que ostenta, xa que é tamén Vicepresidente da Federación de Cofradías. A maiores, Foi membro do Comité Executivo da Federación Provincial durante 12 anos. Tamén foi membro do Consello Galego de Pesca durante outros 8 anos.