Gersón Iglesias

Restaurante Erva Oca Vila de Allariz, Allariz
(Grupo Cocina Ourense).

Este chef do grupo Cocina Ourense é inconformista e sempre anda a buscar a volta da folla. Gústalle sorprender e arriscar nas elaboracións e cree que tradición e vangarda deben ir da man.

Equipo, Galicia, matices, sabor, Vieira de Cambados e improvisación conforman a súa actividade.